De Doodle praktijk

De Doodle praktijk

Doodles is een verzamelnaam voor verschillende honden zoals de (Australian) Labradoodle, de Goldendoodle, de Cockapoo, de Bernadoodle, enzovoort. Doodles zijn er al verschillende jaren maar zijn met name de laatste jaren (opnieuw) enorm populair geworden.

De Doodle is voor veel mensen een ideale gezinshond. De Doodle is een gevoelige hond, die zeer goed is in de stemmingen en signalen van zijn eigenaren en andere gezinsleden op te pakken. Het is dan ook niet vreemd dat de Doodle erg geschikt is als hulp- en geleide hond.  

De laatste tijd zie ik dan ook steeds meer Doodles in mijn praktijk. Helaas niet alleen omdat ze enorm populair zijn. Door de vraag naar de Doodles wordt er helaas soms op een verkeerde manier mee gefokt waarbij onvoldoende voorlichting wordt gegeven hoe om te gaan met een Doodle.

De sensitiviteit van een Doodle is prachtig als je hier ook zelf goed mee om weet te gaan. Verkeerd omgaan met de Doodle kan er ook voor zorgen dat sensitiviteit omslaat in stress bij de hond. Dit uit zich bijvoorbeeld in jeuk, overmatig likken en krabben, slecht eten en gedragsproblemen. Goede voeding is voor een Doodle daarbij van groot belang. Ook omdat verkeerde voeding leidt tot klachten met als gevolg stress bij de hond.